About the Author:

Romeo Santos @ Premios Latin Grammy, Univision (Entrevista) (2011)

Video: Romeo Santos @ Premios Latin Grammy, Univision (Entrevista) (2011)

Filed Under: Videos

Tags: