About the Author:

Natti Natasha & Syko El Terror @ Oxigeno Fm (Entrevista)

Video: Natti Natasha & Syko El Terror @ Oxigeno Fm (Entrevista)

Filed Under: Videos

Tags: