About the Author:

John Eric La Roca Osorio – Ponte Pa Lo Tuyo (Freestyle)

John Eric La Roca Osorio – Ponte Pa Lo Tuyo (Freestyle)

John Eric La Roca Osorio – Ponte Pa Lo Tuyo (Freestyle)

Filed Under: Unreleased Reggaeton