About the Author:

Farruko @ Washington DC (2011)

Video: Farruko @ Washington DC (2011)

Filed Under: Videos

Tags: