About the Author:

Farruko @ Sábado Gigante (Entrevista)

Video : Farruko @ Sábado Gigante (Entrevista)

Filed Under: Videos

Tags: