About the Author:

Farruko – Nena Fichu @ Portadas (2011)

Video: Farruko – Nena Fichu @ Portadas (2011)

Filed Under: Videos

Tags: