About the Author:

Baby Rasta & Gringo & Kendo Kaponi @ Patronales (Vega Baja 2011)

Video: Baby Rasta & Gringo & Kendo Kaponi @ Patronales (Vega Baja 2011)

Filed Under: Videos

Tags: