About the Author:

Alexis & Fido @ Rumba 105.4 (Bogota) (2011)

Video: Alexis & Fido @ Rumba 105.4 (Bogota) (2011)

Filed Under: Noticias De Reggaeton

Tags: